Внесение ломбарда в Реестр финансовых учреждений

Внесення ломбарду в реєстр фінансових установ (2017). Реєстрація ломбарду , ліцензія на ломбард (2017)

Юридична фірма “Моррісон Купер” надає послуги по внесенню Ломбарду до Реєстру фінансових установ (іноді називають «Реєстрація ломбарду») в Нацкомфінпослуг.

Внизу сторінки Ви знайдете корисну інформацію про параметри, яким має відповідати ломбард для внесення до Реєстру фінансових установ.

Базова вартість послуги по внесенню Ломбарду до Реєстру фінансових установ – 2000 USD.

Кінцева вартість узгоджується до підписання договору і не збільшується в ході роботи.

ВАЖЛИВО! З грудня 2016 року надання ломбардом кредитів за рахунок власних коштів передбачає отримання ліцензії на таку діяльність. Як і раніше, надання ломбардом кредитів за рахунок залучених (не власних) коштів, також передбачає отримання окремої ліцензії на таку діяльність. Дізнатися інформацію про отримання Ліцензії на ломбард Ви можете на цій сторінці.

Попередня телефонна консультація безкоштовна.

Наші послуги включають:

1. Консультацію щодо вимог законодавства до внесення Ломбарду до Реєстру фінансових установ;

2. Підготовку повного пакету документів для внесення Ломбарду до Реєстру фінансових установ;

3. Формування та подання пакету документів, представництво інтересів в Нацкомфінпослуг;

4. Отримання оригіналу Свідоцтва про внесення Ломбарду до Реєстру фінансових установ та його передача клієнту.

Фактичний строк на внесення Ломбарду до Реєстру фінансових установ – від 20 робочих днів після подання пакету документів у Нацкомфінпослуг.

Корисна інформація

1. Законодавство України відносить ломбард до фінансових установ. Під ломбардом мається на увазі компанія, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів під заставу майна на визначений строк і під відсоток.

2. Для проведення реєстрації ломбарду компанія повинна відповідати ряду вимог. Компанія, яка буде внесена до реєстру фінансових установ як ломбард, має бути створена у формі повного товариства зі статутним капіталом 200 000 (двісті тисяч) грн. і більше. Статутний капітал ломбарду формується виключно грошима. Важливо, щоб на дату подання заяви про реєстрацію ломбарду в Нацкомфінпослуг, яка виступає регулятором ринку послуг ломбардів, статутний капітал був сформований на суму 200 000 (двісті тисяч) грн. і більше.

3. Ломбард повинен знаходитися в приміщенні (власному чи орендованому), площею не менше 5 кв.м., призначеному для надання фінансових послуг та супутніх ломбардних послуг. У ломбарді має також бути приміщення для зберігання заставленого майна. Таке приміщення повинно бути обладнане необхідними засобами безпеки, зокрема, охоронною сигналізацією та / або відповідною охороною.

Вимоги до професійної кваліфікації керівника та головного бухгалтера ломбарду.

Керівник та головний бухгалтер ломбарду повинні:

1. Мати повну вищу освіту;

2. Пройти курси підвищення кваліфікації та скласти екзамен на відповідність знань професійним вимогам за типовою програмою підвищення кваліфікації керівників, складеною за напрямом діяльності фінансової установи та затвердженою Нацкомфінпослуг. Тривалість курсу повинна бути не менше 72 годин;

3. Мати 5 років трудового стажу (для керівника);

4. Мати 1 рік трудового стажу на ринку фінансових послуг або 2 роки трудового стажу на керівних посадах, пов’язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю (для бухгалтера);

5. Протягом останніх п’яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації, або до якої було застосовано захід впливу відповідним органом, який здійснює регулювання ринків фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації;

6. Не мати непогашеної судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Увага! Юридична особа набуває статусу фінансової установи тільки з дати внесення відповідного запису про неї до Реєстру фінансових установ (далі – Реєстр). Датою внесення відповідного запису до Реєстру для набуття юридичною особою статусу фінансової установи є дата схвалення Нацкомфінпослуг, як колегіальним органом, рішення про внесення інформації до Реєстру.

Юридична компанія Morrison Cooper надає своїм клієнтам повний супровід з підготовки та оформлення документів, необхідних внесення ломбарду до Реєстру фінансових установ.

За бажанням Morrison Cooper додатково здійснює реєстрацію повного товариства (якщо у Клієнта немає такої компанії), оскільки, його наявність є обов’язковою умовою для внесення компанії до Реєстру фінансових установ як ломбарду.

З усіх питань, пов’язаним з даною послугою, зв’яжіться з куратором практики Андрієм Бегменко по телефону 067-551-50-35 або 044-227-27-01.

Morrison Cooper. tailored solutions